VIP dark logo

Visible Industry People

System & business konsulenttjenester

Vår Leveranse

VIPeople hjelper deg å gjennomføre endringsprosesser!

Vi veileder deg gjennom alle prosjektfaser: Idé – Forprosjekt – Planlegging – Gjennomføring – Evaluering. Vårt foretrukne verktøy, Visible Industry SAAS-løsningen, integreres enkelt – og muliggjør forbedret arbeidsflyt gjennom effektivisering, samarbeid, forenkling og automatisering.

Våre konsulenter deltar og bidrar med prosjektstøtte / ledelse. Vi sørger for å dele prosjektet inn i delleveranser og prioriterer hurtig gevinst gjennom beviselig forbedring i virksomhetens daglige drift. Målet er å tilføre verdi så tidlig som mulig i prosjektet. Kontinuerlig evaluering etter hvert trinn og endringsvilje i forhold til dine forretningsbehov, sikrer at bli så lenge vi ser forretningsmessig begrunnelse for å fortsette prosjektet.

Visible Industry kan kobles til et hvilket som helst eksisterende datagrunnlag, og gjør det mulig for oss å gi deg hva dine nåværende systemer ikke tillater. Vi erstatter / legger til den nødvendige funksjonaliteten – ved å bruke hele eller deler av Visible Industry – for å støtte dine eksisterende systemer, muliggjøre integrerte nye funksjoner, forbedre bedriftens prosesser og skape bedre arbeidsflyt.

Visible Industry består av fem moduler: Tilbud, salg, produksjon, innkjøp og lager som brukes frittstående eller samlet.

Visible Industry SAAS

Moderne og fleksibelt programmeringsspråk – enkelt integrerbart med andre systemer

Stabile og kvalitetssikrede løsninger fra markedsledende leverandør

Azure skyplatformen sikrer dine data samtidig som den gir døgnkontinuerlig tilgang

Regnskap Integrasjoner

Økonomisystem med flere moduler hvor man enkelt kan velge nødvendig funksjonalitsnivå

Regnskapsprogramvare som tilbyr flere økonomistyringspakker, designet for å støtte de unike behovene til spesifikke bransjer

ERP Integrasjoner

Microsoft Dynamics løsningene – ERP programvare (enterprise resource planning) og CRM programvare (customer relation management)

Produktivitet Integrasjoner

En samling med sky baserte produktivitets- og samarbeidsverktøy, programvare og produkter utviklet og markedsført av Google

Microsoft 365 er en samling abonnementsbasert programvare – Microsoft Office-produkter – utviklet og markedsført av Microsoft

VIP dark logo

Visible Industry People

System & business konsulenttjenester

Vår Leveranse

VIPeople hjelper deg å gjennomføre endringsprosesser!

Vi veileder deg gjennom alle prosjektfaser: Idé – Forprosjekt – Planlegging – Gjennomføring – Evaluering. Vårt foretrukne verktøy, Visible Industry SAAS-løsningen, integreres enkelt – og muliggjør forbedret arbeidsflyt gjennom effektivisering, samarbeid, forenkling og automatisering.

Våre konsulenter deltar og bidrar med prosjektstøtte / ledelse. Vi sørger for å dele prosjektet inn i delleveranser og prioriterer hurtig gevinst gjennom beviselig forbedring i virksomhetens daglige drift. Målet er å tilføre verdi så tidlig som mulig i prosjektet. Kontinuerlig evaluering etter hvert trinn og endringsvilje i forhold til dine forretningsbehov, sikrer at bli så lenge vi ser forretningsmessig begrunnelse for å fortsette prosjektet.

Visible Industry kan kobles til et hvilket som helst eksisterende datagrunnlag, og gjør det mulig for oss å gi deg hva dine nåværende systemer ikke tillater. Vi erstatter / legger til den nødvendige funksjonaliteten – ved å bruke hele eller deler av Visible Industry – for å støtte dine eksisterende systemer, muliggjøre integrerte nye funksjoner, forbedre bedriftens prosesser og skape bedre arbeidsflyt.

Visible Industry består av fem moduler: Tilbud, salg, produksjon, innkjøp og lager som brukes frittstående eller samlet.

Visible Industry SAAS

Moderne og fleksibelt programmeringsspråk – enkelt integrerbart med andre systemer

Stabile og kvalitetssikrede løsninger fra markedsledende leverandør

Azure skyplatformen sikrer dine data samtidig som den gir døgnkontinuerlig tilgang

Regnskap Integrasjoner

Økonomisystem med flere moduler hvor man enkelt kan velge nødvendig funksjonalitsnivå

Regnskapsprogramvare som tilbyr flere økonomistyringspakker, designet for å støtte de unike behovene til spesifikke bransjer

ERP Integrasjoner

Microsoft Dynamics løsningene – ERP programvare (enterprise resource planning) og CRM programvare (customer relation management)

Produktivitet Integrasjoner

En samling med sky baserte produktivitets- og samarbeidsverktøy, programvare og produkter utviklet og markedsført av Google

Microsoft 365 er en samling abonnementsbasert programvare – Microsoft Office-produkter – utviklet og markedsført av Microsoft

Visible Industry People uses cookies to ensure we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Please refer to our Cookies Policy for more information