Garage Beer Logo

Høykvalitets håndtverksbryggeri i Barcelona

garage beer co product
garage beer co product
garage beer co product
garage beer co product
2020
April

Oppstart forprosjekt –
forslag til prosjektplan
med oversikt overområder
og muligheter
-

Problem:
Dagens system muliggjør
ikke produksjons-
optimalisering og gir ikke
nødvendig synlighet i
prosessene/arbeidsflyten

2020
Juni

Prosjektstart med 8
definerte etapper med
intensjon om å være
smidig (agile) og
levere verdi tidlig

Løsning:
Installere Visible Industry
SAAS løsning for å støtte
nye behov og gi bedre
integrasjon og flyt mellom
eksisterende systemer

2020
September

Første etappe levert med
suksess – framtidige
delleveranseplan endret i
forhold til kundens
nye behov

Business verdi:
Redusert antall årsverk
med én, gjennom
automatisering av manuell
prosess samt reduksjon av
menneskelige feil i denne

2020
November

Andre og tredje etappe
levert med suksess –
kundens behov fortsetter å
styre valg av neste
delleveranse

Business verdi:
Redusert ytterligere ett ½
årsverk gjennom
automatisering av etikettering
og etablering av barcodelesing
på varelager

2020
Desember

Etappe 4 inkluderer
hurtig opplasting
av dagens ordre fra
Woo Commerce
webshop

Business verdi:
Redusert manuelt arbeid og
etablering av enkel “ett klikk”
plukkliste og etikettering av
utgående pakker uansett
antall innkomne ordres

2021
Februar

Etappe 5 inkluderer
innkjøpssystem samt
integrasjon til selskapets
andre eksisterende
system

Business verdi:
Redusert manuelt arbeid
og etablering av synlig
materiell-lager, digitale
innkjøpsordre og forenkling
av prosesser

2021
Mars

Etappe 6 -> 8 inkluderer
produksjonsplanlegging og
produksjonsstøtte samt full
sporbarhet fra materiell
til kundeleveranse

Business verdi:
Forenkling av eksisterende
prosesser og etablering av en
bedre og mer synlig verdikjede
for salgsavdelingen i forhold til
produksjon og plan

Garage Beer Logo

Høykvalitets håndtverksbryggeri i Barcelona

2020
April

Oppstart forprosjekt – forslag til prosjektplan med oversikt over områder og muligheter

Problem:
Dagens system muliggjør ikke produksjons-optimalisering og gir ikke nødvendig synlighet i prosessene/arbeidsflyten

2020
Juni

Prosjektstart med 8 definerte etapper med intensjon om å være smidig (agile) og levere verdi tidlig

Løsning:
Installere Visible Industry SAAS løsning for å støtte nye behov og gi bedre integrasjon og flyt mellom eksisterende systemer

2020
September

Første etappe levert med suksess – framtidige delleveranseplan endret i forhold til kundens nye behov

Business verdi:
Redusert antall årsverk med én, gjennom automatisering av manuell prosess samt reduksjon av menneskelige feil i denne

2020
November

Andre og tredje etappe levert med suksess – kundens behov fortsetter å styre valg av neste delleveranse

Business verd:
Redusert ytterligere ett ½ årsverk gjennom automatisering av etikettering og etablering av barcodelesing på varelager

2020
Desember

Etappe 4 inkluderer hurtig opplasting av dagens ordre fra Woo Commerce webshop

Business verdi:
Redusert manuelt arbeid og etablering av enkel “ett klikk” plukkliste og etikettering av utgående pakker uansett antall innkomne ordres

2021
Februar

Etappe 5 inkluderer innkjøpssystem samt integrasjon til selskapets andre eksisterende system

Business verdi:
Redusert manuelt arbeid og etablering av synlig materiell-lager, digitale innkjøpsordre og forenkling av prosesser

2021
Mars

Etappe 6 -> 8 inkluderer produksjonsplanlegging og produksjonsstøtte samt full sporbarhet fra materiell til kundeleveranse

Business verdi:
Forenkling av eksisterende prosesser og etablering av en bedre og mer synlig verdikjede for salgsavdelingen i forhold til produksjon og plan

2020
April

Oppstart forprosjekt – forslag til prosjektplan med oversikt over områder og muligheter

Problem:
Dagens system muliggjør ikke produksjons-optimalisering og gir ikke nødvendig synlighet i prosessene/arbeidsflyten

2020
Juni

Prosjektstart med 8 definerte etapper med intensjon om å være smidig (agile) og levere verdi tidlig

Løsning:
Installere Visible Industry SAAS løsning for å støtte nye behov og gi bedre integrasjon og flyt mellom eksisterende systemer

2020
September

Første etappe levert med suksess – framtidige delleveranseplan endret i forhold til kundens nye behov

Business verdi:
Redusert antall årsverk med én, gjennom automatisering av manuell prosess samt reduksjon av menneskelige feil i denne

2020
November

Andre og tredje etappe levert med suksess – kundens behov fortsetter å styre valg av neste delleveranse

Business verd:
Redusert ytterligere ett ½ årsverk gjennom automatisering av etikettering og etablering av barcodelesing på varelager

2020
Desember

Etappe 4 inkluderer hurtig opplasting av dagens ordre fra Woo Commerce webshop

Business verdi:
Redusert manuelt arbeid og etablering av enkel “ett klikk” plukkliste og etikettering av utgående pakker uansett antall innkomne ordres

2021
Februar

Etappe 5 inkluderer innkjøpssystem samt integrasjon til selskapets andre eksisterende system

Business verdi:
Redusert manuelt arbeid og etablering av synlig materiell-lager, digitale innkjøpsordre og forenkling av prosesser

2021
Mars

Etappe 6 -> 8 inkluderer produksjonsplanlegging og produksjonsstøtte samt full sporbarhet fra materiell til kundeleveranse

Business verdi:
Forenkling av eksisterende prosesser og etablering av en bedre og mer synlig verdikjede for salgsavdelingen i forhold til produksjon og plan

Visible Industry People uses cookies to ensure we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Please refer to our Cookies Policy for more information