Framoverrettet

Med en forståelse som kommer fra mange års erfaring med digital transformasjon, gir vår tilnærming deg en effektiv prosess for forbedring av nåværende og fremtidige løsninger

Prosjektoversikt

Vi anbefaler å stykke prosjektet opp i delleveranser som gir umiddelbar individuell verdi for bedriften.

Utbytte Estimering

Vi bruker prosjektplanen til å estimere tidsbruk for hver enkelt delleveranse slik at vi kan gi ett samlet tilbud på hele prosjektet.

Prosjektledelse

Vi tilbyr å lede, eller supportere, ditt prosjekt og anbefaler smidig tilnærming /villighet til å endre plan slik at størst mulig verdiskapning skapes i hver delleveranse.

Omforent Arbeidsbeskrivelse

Ved hver delleveranseoppstart verifiserer vi sammen med kunde at vi har felles forståelse av problem som skal løses.

Endringsplanlegging

Hver delleveranse vil bringe en eller flere forandringer i systemsammensetningen som vi må planlegge for at skal fungere som en helhet.

Endringsbeskrivelse

Overgang fra eksisterende metode og verktøy til nye metoder og verktøy beskrives i detalj for hver delleveranse.

Endringsledelse

Dersom endringer er nødvendig under utviklingsprosessen blir disse dokumenter og godkjent løspende.

Opplæringsdokumentasjon

Den underliggende detaljerte beskrivelsen av system og arbeidsflytsendringer blir en del av dokumentasjonen og sikrer overgangsprosessen.

Systemdokumentasjon

Dokumentasjonen for det nye systemet blir hentet ut fra det underliggende prosjektgrunnlaget med de endelige endringene og arbeidsflyt beskevet.

Framtidige forbedringer

Delleveranse- og avsluttende prosjektevaluering gjennomføres med kunde og hjelper oss prioritere / se mulige forbedringsområder.

Visible Industry People uses cookies to ensure we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Please refer to our Cookies Policy for more information